Agnes Kelemen

Advokat - Delägare

    • Direkt:     070-160 62 73
    • E-post:    agnes@advokaternastrid.se

Agnes har arbetat på annan advokatbyrå, bl.a. utomlands, och varit en av grundarna och delägarna vid en advokatbyrå i Stockholm. År 2013 blev Agnes ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Agnes är specialiserad på brottmål och arbetar i huvudsak som offentlig och privat försvarare. Agnes kännetecknas av noggrannhet, envishet och uthållighet. Agnes är den medarbetare på byrån som behärskar flest språk och talar samtliga flytande.

Agnes åtar sig följande uppdrag:
- ekobrott
- målsägandebiträde
- särskild företrädare för barn
- ombud i vårdnadstvister
- offentligt biträde inom LVU/LVM/LPT/LRV
- offentligt biträde inom migration
- god man/rättegångsbiträde i ärenden vid tingsrätt

Språk: svenska, engelska, ungerska, franska och italienska