Anette Der Danielian

Advokat - Delägare

    • Direkt:     070-160 62 72
    • E-post:    anette@advokaternastrid.se

Efter avslutad notarietjänstgöring år 2013 har Anette arbetat på olika advokatbyråer. År 2016 blev Anette ledamot av Sveriges advokatsamfund och har varit grundare och delägare i Advokatfirman Strid sedan uppstarten år 2016.

Anette är specialiserad inom brottmål och arbetar i huvudsak som offentlig och privat försvarare. Anette kännetecknas av noggrannhet, envishet och lämnar inget åt slumpen. Anette är flerspråkig och talar även armeniska.

Anette åtar sig följande uppdrag:
- offentlig försvarare
- målsägandebiträde
- särskild företrädare för barn

Språk: svenska, engelska och armeniska