Catrin Listad

Advokat - delägare

    • Direkt:     070-160 62 71
    • E-post:    catrin@advokaternastrid.se

Efter avslutad notarietjänstgöring vid Gävle tingsrätt år 2012 arbetade Catrin på annan advokatbyrå. År 2015 blev Catrin ledamot av Sveriges advokatsamfund och har varit grundare och delägare i Advokatfirman Strid sedan uppstarten år 2016.

Catrin är specialiserad inom brottmål och arbetar i huvudsak som offentlig och privat försvarare. Catrin kännetecknas av noggrannhet, driv och ett genuint engagemang. Catrin är flerspråkig och talar även arabiska.

Catrin åtar sig följande uppdrag:
- offentlig försvarare

- ekobrott
- målsägandebiträde
- särskild företrädare för barn

Språk: svenska och engelska samt arabiska (konversationsnivå)