Erika Palmeby

Advokat - Delägare

    • Direkt:     070-160 62 75
    • E-post:    erika@advokaternastrid.se

Efter avslutad notarietjänstgöring vid Luleå tingsrätt år 2016 och tidigare anställning som beredningsjurist vid Solna tingsrätt påbörjade Erika sin anställning på Advokatfirman Strid 2017.

År 2019 blev Erika antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. Hon arbetar med byråns alla rättsområden. Hon kännetecknas av noggrannhet, fingertoppskänsla och har en enorm förmåga att fokusera.

Erika åtar sig följande uppdrag:
- offentlig försvarare
- målsägandebiträde
- särskild företrädare för barn
- offentligt biträde inom LVU/LVM/LPT/LRV
- offentligt biträde inom migration
- ombud i vårdnadstvister
- god man/rättegångsbiträde i ärenden vid tingsrätt

Språk: svenska och engelska