Hans-Olof Hedbom

Advokat - Delägare

    • Direkt:     070-160 62 74
    • E-post:    hans-olof@advokaternastrid.se

Hans-Olof har arbetat flera år på annan advokatbyrå.  Han har även lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt från tidigare anställning på en av Sveriges främsta juristbyråer.

Hans-Olof är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012. Han trädde ur Sveriges Advokatsamfund under en kort period år 2017 för annat arbete för att sedan återinträda kort därefter under år 2017.

Hans-Olof är specialiserad på brottmål och arbetar i huvudsak som offentlig och privat försvarare. Hans-Olof har även spetskompetens inom ekonomisk familjerätt. Hans-Olof kännetecknas av noggrannhet, precision och analytisk förmåga.

Hans-Olof åtar sig följande uppdrag:
- offentlig försvarare
- ekobrott
- målsägandebiträde
- särskild företrädare för barn
- offentligt biträde inom LVU/LVM
- ombud i vårdnadstvister
- ekonomisk familjerätt (ombud, bodelningsförrättare samt boutredningsman)
- god man/rättegångsbiträde i ärenden vid tingsrätt

Språk: svenska och engelska