Om STRID

Advokaterna STRID är en advokatfirma med inriktning på brottmål i första hand men vi åtar oss även uppdrag inom andra rättsområden.


Vi är engagerade advokater som alltid står vid Din sida och tillvaratar Dina intressen.


I varje ärende som vi åtar oss arbetar vi utifrån lägesanalys, strategi och förberedelse för att på så vis vara rustade för Din strid. Oavsett inom vilket område Du har vårt biträde –STRIDER vi för Dig.

Anette Der Danielian

AdvokatDirekt:     070-160 62 72
E-post:    anette@advokaternastrid.se

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.