Om oss

Advokaterna STRID är en advokatfirma med inriktning på brottmål i första hand men vi åtar oss även uppdrag inom migrationsrätt, familjerätt samt socialrätt. Vi är engagerade advokater som alltid står vid Din sida och tillvaratar Dina intressen. I varje ärende som vi åtar oss arbetar vi utifrån lägesanalys, strategi och förberedelse för att på så vis vara rustade för Din strid. Oavsett inom vilket område Du har vårt biträde –STRIDER vi för Dig.

Delägarna i Advokaterna STRID utgörs av advokaterna ”Listad” och ”Der Danielian”, vilka grundade Advokatfirman Strid år 2016, samt av advokat Palmeby. I övrigt utgörs delägarna i Advokaterna STRID av advokaterna Kelemen och Hedbom, vilka närmast kommer från en advokatbyrå i Stockholm där advokat Kelemen var en av grundarna och delägarna.

Från den 1 januari 2020 har advokaterna gått ihop och skapat Advokaterna STRID. Advokaterna STRID har kontor belägna i Stockholm, Uppsala och Gävle men vi åtar oss även uppdrag över hela landet.

[Advokaterna STRID är en advokatfirma med inriktning på brottmål i första hand men vi åtar oss även uppdrag inom migrationsrätt, familjerätt samt socialrätt. Vi är engagerade advokater som alltid står vid Din sida och tillvaratar Dina intressen. I varje ärende som vi åtar oss arbetar vi utifrån lägesanalys, strategi och förberedelse för att på så vis vara rustade för Din strid. Oavsett inom vilket område Du har vårt biträde – strider vi för Dig.]

Medarbetare

Catrin Listad

Advokat

Anette Der Danielian

Advokat

Agnes Kelemen

Advokat

Hans-Olof Hedbom

Advokat

Erika Palmeby

Advokat

Elisabeth Vestberg

Kontorsansvarig

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.