Konsument­tvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning. De prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, 08-459 03 00

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden